დამოუკიდებელი საგამოცდო ლაბორატორია

სამშენებლო მასალების ტესტირება

სრული ლაბორატორიული მომსახურება

სანდო და ვალიდური მონაცემების სწრაფი მიწოდება
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ლაბორატორიული სერვისები

აკრედიტირებული ლაბორატორია

“ქემიქალს”–ის 35 წლიანი გამოცდილების მქონე პერსონალი და მსოფლიოს წამყანი ბრენდების თანამედროვე აღწურვილობა გვაძლევს საშუალებას შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს სანდო და ზუსტი კვლევის შედეგები .ჩვენ ვატარებთ ზოგად და გაფართოებულ 80+ ტესტეს, რაც ეხმარება მფლობელებს, ინჟინრებს, დამპროექტებლებს და მშენებლებს მიიღონ დროული ინფორმაცია მშენებლობისას გამოყენებული სხვადასხვა მასალის ხარისხისა და მახასიათებლების შესახებ.

ჩვენ მიმართულებებია : არამადნეული მასალები, ბეტონი და მისი ნაწარმი, ასფალტბეტონის ნარევი და ასფალტბეტონი, ნავთობპროდუქტები, გრუნტები და ღორღოვანი საფუძვლები.

თბილისში განლაგებული, ჩვენი ლაბორატორია აკმაყოფილებს ისო/იეკ 17025-2018 ხარისხის ეროვნულ და საერთაშორისო ინდუსტრიის სტანდარტებს და აკრედიტებულია საქართველოს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს მიერ.

მშენებლობა

გაიგეთ რამდენად შეესაბამება თქვენი სახლის მშენებლობის ხარისხი დადგენილ ნორმებს

ჩვენ გთავაზობთ ბეტონის ნარევისა და მყარი ბეტონის ტესტირებას თანამედროვე აღჭურვილობითა და მოწინავე ტენოლოგიებით. გაიგეთ რამდენად შეესაბამებდა თქვენი მშენებლობისთვის მოტანილი ბეტონი დადგენილ ნორმებს ასევე შეგიძლიათ გაიგოთ უკვე აშენებული კონსტრუქციის შესაბამისობა დადგენილ ნორმებთან. მასალების შემოწმება ხორციელდება  ისო/იეკ 17025:2017/2018 სტანდარტების შესაბამისად.  ვამოწმებთ ისეთ პარამეტრებს, როგორიცაა:

 • ობიექტზე ბეტონის ნარევის ნიმუშის დაყალიბება
 • ბეტონის კუბური ფორმის ნიმუშების გამოცდა კუმშვაზე (მარკიანობის დადგენა)
 • ბეტონის ნარევის კონუსის ჯდენა
 • ბეტონის ნარევის სიმკვრივე
 • ბეტონისნარევის ჰაერის შემცველობა
 • რკინაბეტონის კონსტრუქციიდან ცილინდრული ფორმის ნიმუშის(კერნის) ამოჭრა გამოცდა ( მარკიანობის დადგენა)
 • მყარი ბეტონის გამოცდა, შმიდტის ჩაქუჩით  ( მარკიანობის დადგენა)

საგზაო მშენებლობა

ასფალტბეტონის ნარევი და ასფალტბეტონი

“ქემიქალს”–ი გთავაზოვთ ასფალტბეტონის ნარევის და ასფალტბეტონის ტესტირებას ისო/იეკ 17025:2017/2018 შესაბამისი სტანდარტით.  მიიღეთ სწრაფად,  სანდო და აკრედიტებული ტესტირების შედეგები.

ვახდენთ შემდეგი პარამეტრების კვლევას

 • მარცვლოვანი შემადგენლობა
 • ბიტუმის რაოდენობა
 • მარშალის ტესტი (დენადობა, სტაბილურობა)
 • ჭეშმარიტი სიმკვრივე
 • საშუალო სიმკვრივე
 • კერნის საშუალო
 • სიმკვრივე,წყალგაჯერება
 • წყალმედეგობა
 • არაპირდაპირი სიმტკიცე გაჭიმვაზე
 • სიმტკიცე კუმშვაზე
 • ნარჩენი ფორიანობა
 • ფენებს შორის შეჭიდულობა
200 ლარიდან

ასფალტბეტონი

ა/ბ ნარევი და ასფალტბეტონი
 • მარცვლოვანი შემადგენლობა
 • ბიტუმის რაოდენობა
 • მარშალის ტესტი
 • ჭეშმარიტი სიმკვრივე
 • საშუალო სიმკვრივე
 • წყალგაჯერება
 • წყალმედეგობა
 • ნარჩენი ფორიანობა
 • ფენებს შორის შეჭიდულობა
100 ლარიდან

ბიტუმი

ნავთობპროდუქტები
 • ნემსის შეღწევის სიღრმე (პენერტაცია)
 • დუქტილება (ელასტიურობა, წელვადობა)
 • სიმყიფის ტემპერატურა ბიტუმში
 • წყლის რაოდენობის განსაზღვრა
 • აფეთქების ტემპერატურა ღია ტიგელში
 • დარბილების ტემპერატურა
 • დაყალიბება ნიმუშის დამზადება
50 ლარიდან

მყარი ბეტონი

ბეტონი და მისი ნაწარმი
 • სტანდარტული ნიმუშის დაყალიბება
 • სიმკვრივე
 • სიმტკიცე კუმშვაზე
 • მ.ბეტონის გამოცდა შმიტის ჩაქუჩით
 • ცილინ. ფორმის ნიმუშის ამოღება
 • ცილინდრული ფორმის ნიმუშის დამუშავება
 • ცილინ. ფორმის ნიმუშის გამოცდა